Kancelaria adwokacka Wrocław -prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej

Niestety zdarza się czasami, że ktoś wyrządził nam określonym czynem krzywdę i w tej sprawie będzie toczyło się przeciwko niemu postępowanie karne np. we Wrocławiu. W takiej sytuacji osoba, której wyrządzona została krzywda zostaje osobą pokrzywdzoną. Dlatego warto znać w takim przypadku swoje prawa i obowiązki. Podstawowym prawem pokrzywdzonego jest możliwość skorzystania z pomocy prawnej, jeżeli mieszkasz na terenie Wrocławia lub w okolicach tu jest najlepszy adwokat Wrocław.

Ma on prawo zwrócić się o pomoc do wybranego przez siebie pełnomocnika, którym to może być adwokat lub radca prawny. Warto podkreślić, że osoba pokrzywdzona może mieć kilku pełnomocników. Dodatkowo w przypadku gdy jej nie stać na wynajęcie własnego adwokata może być on wyznaczony z urzędu. Jedynym wymogiem w takim wypadku jest dostarczenie do sądu dokumentów potwierdzających problemy finansowe.

Prawo karne mówi również, że osoba pokrzywdzona może złożyć zażalenie na prowadzone postępowanie. Sytuacja taka może mieć miejsce gdy została wydana odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego, lub gdy zostało on umorzone. Dodatkowo zażalenie może zostać złożone w przypadku gdy sześć tygodni od daty złożenia zawiadomienia o przestępstwie, osoba pokrzywdzona nie została w żaden sposób poinformowana o postępach śledztwa. Pokrzywdzony ma również prawo złożenia wniosku, w którym informuje o chęci przeprowadzenia danej czynności lub złożenia dowodu.

Przez daną czynność rozumiemy np. chęć przesłuchania świadka, a przez złożenie dowodu np. zbadanie ważnego dla śledztwa dokumentu. Warto również pamiętać, że osoba, której wyrządzono krzywdę ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach podczas procesu. W tym może być obecna podczas przesłuchiwania świadków. Dodatkowo podczas tych czynności może być obecny jej pełnomocnik. Prawo karne określa również co w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona zmarła. Wtedy prawa osoby zmarłej przed sądem może reprezentować osoba najbliższa.

Comments are closed.